'
Canllaw Logo
Canllaw Cyf English Website
Canllaw Cyf Cymraeg

Mae Canllaw Cyf wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do).
Rhif Cofrestru’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

Canllaw is authorised and regulated by the Financial Services Authority (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). FSA Registration No: 483915